Giới thiệu

Đây là những sản phẩm do mình làm trong thời gian rảnh, phần lớn là cho người thân và bạn bè.
Các sản phẩm gồm 3 loại:

  1. Chữ đối xứng
  2. Chữ tượng hình
  3. Logo

Mục đích chính là để xả stress và sau đó là để phát triển một số sản phẩm của cá nhân.
Các bạn có chung sở thích cùng mình đều có thể tham gia!