[Chữ tượng hình] TRÂM

Đăng bởi dicol lúc T7, 06/20/2015 - 18:22